Добре дошли на Адвокат Видин.com – личният сайт на Адвокат Лидия Филипова.

Адвокат ВидинАдвокат Видин | Лидия Филипова oсигурява професионално юридическо съдействие при различни правни казуси.
Предоставя своевременно и качествено правно обслужване за довършване на различни проекти, административни процедури, преговори с частноправни субекти, процесуално представителство пред българските съдилища и различните държавни ведомства.

Явява се като защитник на подсъдими по наказателни дела пред съдилищата, както и като защитник в досъдебното производство.

Предоставя консултации и подготвя всички необходими книжа за прехвърляне на недвижими имоти, както и за регистрация на фирми и за вписване в търговския регистър на финансови отчети и на промени в обстоятелствата.

Дейността е организирана и насочена към изграждане на трайни отношения с клиентите в атмосфера на доверие и коректност с цел ефективна защита интересите и законните права на гражданите и юридическите лица.

Благодаря че посетихте Адвокат Видин.com. Не се колебайте да се свържете с мен! Споделете повече информация за вашия казус чрез формата за онлайн консултация. Ще се свържа с вас в най-кратък срок.