Адвокат ВидинАдвокат Видин – Лидия Филипова oсигурява професионално юридическо съдействие при различни правни казуси.
Предоставя своевременно и качествено правно обслужване за довършване на различни проекти, административни процедури, преговори с частноправни субекти, процесуално представителство пред българските съдилища и различните държавни ведомства.

Адвокат Филипова се явява като защитник на подсъдими по наказателни дела пред съдилищата, както и като защитник в досъдебното производство за района на град Видин и страната. Предоставя консултации и подготвя всички необходими книжа за прехвърляне на недвижими имоти, както и за регистрация на фирми и за вписване в търговския регистър на финансови отчети и на промени в обстоятелствата.

Има дългогодишен опит с бракоразводни дела по исков ред, както и по взаимно съгласие със споразумение. Също така има богат опит в изпълнителното производство с множество удовлетворени искове на взискатели по изпълнителни дела, както и голям брой отхвърлени искове срещу ответници, като колекторски фирми, енергоразпределителни дружества и частни кредитори.

“В своята работа най-много харесвам възможността да помагам на хора, някои от които вече са загубили доверие в правосъдието и законността.
Смятам, че честността е най-добрата политика. Държа на това моите клиенти да бъдат информирани какви са правата им в конкретния случай, кои обстоятелства подлежат на доказване и чрез какви способи.
Моята дейност е организирана и насочена към изграждане на трайни отношения с клиентите в атмосфера на доверие и коректност с цел ефективна защита интересите и законните права на гражданите и юридическите лица„

Благодаря че посетихте Адвокат Видин.com. Не се колебайте да се свържете с мен! Споделете повече информация за вашия казус чрез формата за онлайн консултация. Ще се свържа с вас в най-кратък срок.