Вашият доверен адвокат в град Видин

Лидия Филипова, считано от 3 януари 2003 г. до днес, работи като адвокат в град Видин повече от петнадесет години, вписана в регистъра на адвокатите към Адвокатски съвет – Видин, с решение на АС № 1 от 03.01.2003 г.
Има над 19 години юридически стаж по чл. 164, ал. 2 от Закона за съдебната власт, като адвокат.
Работела е повече от 16 години като служител в Районна прокуратура-Видин и в Районен съд-Видин.
Завършила е „Право” през 2002 г. с отличие във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Адвокат Лидия Филипова предоставя професионално съдействие при различни правни казуси. Има богат опит при делбените и бракоразводни дела, както и при дела за издръжка. Осъществява процесуално представителство и защита в изпълнителното производство на длъжници и взискатели. Явява се като защитник на подсъдими по наказателни дела пред съдилищата, както и като защитник в досъдебното производство, след упълномощаване. Предоставя консултации и подготвя всички необходими книжа за прехвърляне на недвижими имоти, както и за регистрация на фирми и за вписване в търговския регистър на финансови отчети и на промени в обстоятелствата.